Minerály

Erzgewoelbe2V bývalém "plukovním sklepě" po přestavbě může návštěvník se zájmem shlédnout pozoruhodnou výstavu minerálů.

Ve staré klenbě jsou vystaveny početné exponáty ze sbírky pana Lippmanna z Marienbergu.

Sesbíral nálezy z celého Krušnohoří a prezentuje zde obzvláště kalcity, sírany, fluority a stříbro.

Ponořte se do fascinujícího světa drahých kamenů, které svědčí o kdysi vzkvétající historii hornictví našich hor, bohatých na rudu.