Ukázkové dílny

Schauwerkstaetten1V přízemí západního křídla se nacházely daleko do 19. století konírny zámku. V jednom starém půdorysu je možné dokonce ještě rozeznat základ koňské stáje se svými jeslemi v krmelci a zásobními nádržkami.   


Poté, co byly ve 20. století prostory využívány jako sklep a sklady, se dnes v tomto prostoru nacházejí historická mincovna, pozoruhodné muzeum knihtisku a vazačství knih s dílnou razítek.

 

V mincovně se lze naučit výrobě pamětních mincí z cínu, popř. z hliníku. Po koupi pamětní mince nebo centu pro štěstí může každý sám přiložit ruku k dílu a vyrazit do mince na památku datum razidlem. Fascinující je také zčásti přes 85 let stará tiskařská technika, která je dnes ještě plně funkční. Tak se při určitých příležitostech, jako zámecké a střelecké slavnosti, stejně jako vánočního trhu, předvádí toto řemeslo obvyklou technikou.

Schauwerkstaetten2Schauwerkstaetten3Schauwerkstaetten4