Hradní věž

BergfriedBergfried2
Na ochranu staré obchodní cesty, která vedla z Halle do Čech jako "Alter Böhmischer Steig" (Stará česká stezka) a zde prekračovala řeku Zschopau přes brod, byl na vrcholu skalnatého hřebenu vystavěn nad řekou hrad. Tato dálková cesta fungovala během budování země ve 12. až 13. století také jako trasa osadníků do horního Mittelerzgebirge. Pozůstatky této staré cesty se zachovaly až do současnosti jako úvozové cesty.
   
Hrad vystřídal několikrát svého majitele, než přešel s konečnou platností do majetku Wettinských knížat.
Dnes zbyla ze starého obranného sídla už jen hradní věž, zvaná také "Dicker Heinrich", která stojí uprostřed zámeckého dvora

.Bergfried3Její stavba má tyto rozměry:

 

Je typickým zástupcem dnes ještě existujících středověkých hradních věží. Vystupte 144 schodů, které se nacházejí uvnitř věže. Přitom se dozvíte z početných informačních tabulí a z vitrín mnoho zajímavého o její historii. Na závěr si vychutnejte fantastický výhled na naše město Zschopau.