Historická část města

Zschopau a její středověký půdorys jsou památkově chráněny. Až na několik málo výjimek zničily městské požáry v letech 1634 a 1748 veškeré staveby nacházející se uvnitř městské hradby. Převážná část budov pochází z poloviny 18. století, z doby rekonstrukce, provedené po posledním požáru města. Vedle jednotlivých, významných staveb utvářejících obraz města a jeho siluetu, jako jsou např. zámek Wildeck a městský kostel svatého Martina, je prvkem tvořícím ráz města v jednoduchém barokním stylu i neobvykle hustá zástavba měšťanských domů z 2. poloviny 18. století.