Městský erb & Městské logo

Erb Zschopau

Již před rokem 1600 mělo město ve svém znaku erb se třemi věžemi.

Heraldický úřad v Drážďanech vypracoval v roce 1896 nový návrh erbu, přičemž jej jen nepatrně pozměnil a 15. září 1896 byl schválen tehdejším ministerstvem vnitra v Drážďanech.

 

Popis erbu:

"Na modrém podkladu tři zlaté věže s rudě zbarvenými střechami, s otevřenou bránou, nacházející se uprostřed zlatě pozinkovaného bosovaného zdiva, podle čehož má město na horním straně znaku zlatou (resp. žlutou) a na jeho spodní části modrou barvu."

Věže a bosované zdivo, které jsou vyobrazeny v erbu, symbolizují obranyschopnost města. Otevřená brána naproti tomu symbolizuje, že ve městě jsou kdykoli vítáni dobře smýšlející lidé. Městský erb očividným způsobem reprezentuje celé město, těší se neměnnému zájmu a velké oblibě.

Jeho barevnost, striktně dodržená podoba a patina starobylosti mají i v současné době svůj zvláštní půvab. Pro cizince je erb poznávacím znakem města, pro občana symbolem jeho vlastenecké sounáležitosti.

Složení městského loga

Řidič motocyklu je symbolem historie, současnosti a budoucnosti.

Věž symbolizuje zámek Wildeck, naše historické památky a více než 700-letou historii města Zschopau. Zelená stuha symbolizuje starou Českou stezku a půvabné turistické stezky.

Modrá stuha je symbolem řeky Zschopau, které město vděčí za svou existenci, a dále symbolem zemědělsky zajímavého údolí Zschopau.

Upozornění
Krajské velkoměsto Zschopau vlastní výhradní práva na používání loga. Na základě žádosti mohou logo používat fyzické a právnické osoby ze Zschopau.

Žádost se podává u hlavního úřadu.
V daném případě se platí převodní poplatek.

Poznámka:

Velké okresní město Zschopau má výhradní právo používat logo. Logo lze použít na žádost fyzických a právnických osob Zschopau. Žádost musí být adresována ústřední kanceláři. V daném případě je splatný leasingový poplatek.