Historie

Krajské velkoměsto Zschopau – historie

První písemná zmínka, vztahující se k městu Zschopau, pochází z roku 1286. Větší význam pro město však měl písemný doklad z roku 1292, ve kterém bylo Zschopau označováno jako „civitas“ (opevněné město). Již předtím však byla na jednom ostrohu vybudována samostatně stojící věž na ochranu cesty, vedoucí přes řeku. Tato někdejší strážní věž, ve které se rovněž dalo bydlet, byla dlouho pokládána za nejstarší stavbu města Zschopau (2. polovina 12. století). Věž tehdy sahala do výšky pouhých 20 m a její vchod se, ze strategických důvodů, nacházel ve výšce 14 m. Od roku 1992 slouží jako vyhlídková věž. Díky její centrální poloze je z ní skvělý výhled na město a okolí.

Vedle obchodu a soukenictví se v Zschopau na počátku 15. století rozvinulo hornictví. V tamějších šachtách se vedle olověného leštěnce s malým podílem stříbra těžila také železná ruda.

Zschopau získalo v roce 1493 privilegia "svobodného hornického města". Onen "velký povyk kolem hornictví" se však v Zschopau nekonal a nemohlo tak konkurovat nově vzniklým hornickým městům, jako byl Schneeberg, Annaberg a Marienberg.

Každý návštěvník může v dnešním dole Zschopau a na jeho příhraniční naučné hornické stezce proniknout do tajů prvopočátků geologie, mineralogie a hornictví. 1545-47 byl hrad pod vedením kurfiřta Moritze von Sachsen přestavěn na lovecký zámek.
Vedle slavnostních a reprezentačních prostor se zde nacházelo sídlo vrchní lesní správy a zemského lovčího úřadu, odkud byly řízeny rozsáhlé lesní plochy, spadající pod kurfiřtství.

Nejznámější osobou této správy byl Cornelius von Rüxleben, oblíbenec kurfiřta Augusta (nezaměňovat s Augustem Silným). Rüxleben si díky četným loveckým společnostem kurfiřta koupil dva měštanské domy v blízkosti trhu, které nechal přestavět na jeden luxusní dům s krásným renesančním průčelím, který dnes slouží jako radnice.

V této době se v Zschopau usídlovali také mnozí řemeslníci a živnostníci. Ve velkém se zde rozvinul textilní průmysl a díky přádelnám bavlny Bodemera a Hüblera proslulo Zschopau také jako město továren.
V roce 1907 se pod vedením Jörgena Skafte Rasmussena začaly vyrábět armatury. Spolu se svými inženýry pak Rasmussen vynalezl dvoutaktní „DKW“ parní elektromotor. Zschopau se po celém světě proslavilo díky svým motocyklům značky "DKW", "MZ", které byly po sjednocení známy pod názvem "MuZ" a dnes se opět nazývají "MZ".

Od roku 1952 do roku 1994 bylo Zschopau krajským městem. Od 1.1.1999 je Zschopau krajské velkoměsto. V Zschopau a v jeho místních částech Krumhermersdorf, Ganshäuser a Wilischthal dnes žije 10.500 obyvatel.