Část obce Ganshäuser

Malá osada, patřící k obci Krumhermersdorf, se nachází u ulice Alte Marienberger Straße mezi nově zřízenou krajskou nemocnicí a továrnou MZ.

Historická zajímavost: "Husa" se kdysi nazýval hostinec na "Staré české stezce". Sloužil jako přepřahací stanice pro povozy se solí, které do strmého kopce v Zschopau muselo vytáhnout spřežení 6 koní.

V roce 1838 hostinec vyhořel a už nebyl znovu postaven. Domy tohoto typu jsou dnes synonymem velmi lákavé možnosti bydlení v atraktivním prostředí.

V roce 1988 byla sloučena obec Krumhermersdorf s její místní částí "Ganshäuser". Toho času měl Krumhermersdorf 1795 obyvatel.